Real estate
( found 
452
 realties from 452 )

Investičný pozemok Ješková Ves - Projekt MALÁ DOLINA

Plots
price: deal
ID: TG010 For Sale

Region:
Trenčiansky kraj
District:
Partizánske
Town:
Ješkova Ves
Street:
Category:
Plots

Plot area:
202857 m2
Duct:
unknown
Umiestnenie Elektriny:
at the plot
Umiestnenie Plynu:
unknown
Umiestnenie kanalizácie:
unknown
Dátová prípojka:
unknown
Advert ID:
TG010

Ponúkame na predaj investičný pozemok v katastrálnom území Ješková Ves o celkovej  výmere  202 857 m2. Územie sa nachádza 15 km od mesta Topoľčany a rozprestiera sa medzi dve katastálne územia Ješková Ves a Veľký Klíž. Lokalitu možno charakterizovať formou lesoparku a starého ovocného sadu. Na pozemku sa nachádza jazero s prítokom, ktorý prechádza cez celé územie..

Možnosti využitia - profil územia ponúka širokú škálu využitia a možnosti športových aktivít napriklad

ubytovanie  ihriská rôzneho druhu  park s oddychovou zónov  príroda a športové vyžitie počas celého roka  voľný chov zvierat  ovocný sad     

forma lesoparku dáva možnosť vybudovania súkromnej obory a chovu zveri, s možnosťou celoročného ubytovania 

Malá dolina je miesto, ktoré spája okolitú prírodu s možnosťou športových aktivít, cyklotrás, morokrosová dráha, turistických chodničkov, ktoré sa nachádzajú v okoli..

Jestvujúci stav územia:

ZÓNA A 32 404m2 / 3,24 ha

prevažene rovinaté územie, určené na umiestnenie stavby, zóna má schválený vjazd na pozemok, napojenie na elektrickú energiu je zabezpečené trafostanicou vybudovanou priamo na pozemku 

ZÓNA B 83 063m2 / 8,30 ha

Členité územie pričom jeho najväčšia časť je tvorená lesoparkom. Cez územie prechádza úžlabie s vodným tokom. Lesopark tvori domov miestnej faune.

ZÓNA C 22 211m2 / 2,22 ha

Členité územie pozemku, vhodné na vybudovanie rekreačno-športových aktivít, ktoré využívajú morfológiu terénu.

ZÓNA D 32 404 m2 / 3,24 ha 

Prevažne rovinaté územie pokryté lesom a ovocnými stromami, ktoré tvoria starý ovocný sad 

V súčasnoti sú na dané územie vypracované 3 alternatívy  využitia územia 

ALT. 1 SÚKROMNÁ REZERVÁCIA 

ALT. 2 ŠPORTOVO REKREAKČNÝ AREÁL 

ALT. 3 CHATOVÁ OBLASŤ 

( bližšie info a návrhy jednotlivých alternatív je možné vidieť vo foto galerii ) 

ALT. 1 SÚKROMNÁ REZERVÁCIA 

Schválený vstup do areálu je priamo napojený na verejnu komunikáciu. Neďaleko vstupu v arealy je novovybudovaná trafostanica, ktorou je areál zásobený elektrickou energiou.

Súbežne s cestou je orientovaný pozemok vhodný na umiestnenie stavby, s možnosťou vybudovania napriklad súkromnej chaty s ubytovaním. V južnej časti pozemku sa nachádza prírodné jazero, ktorého prítok prechádza celým územím zo severnej časti.

V severnej časti pozemku areál ponúka znovuobnovenie sadu. Väčšina územia je pokrytá lesoparkom. V srdci územia sa nachádza zbúranisko chatky, ktorú je možno obnoviť na lovecku chatu. 

Územie môže slúžiť pre súkromné učely chovu konkrétneho druhu zveri ako obora pre danieliu a mufloniu zver, prípadne pre vybudovanie rezervácie prístupnej pre verejnosť s možnosťou návštevy zvierat v ich prirodzenom prostredí.

S vlastníctvom pozemku je možnosť vstúpiť do polovného združenia.

ALT. 2 ŠPORTOVO REKREAKČNÝ AREÁL 

Schválený vstup do areálu je priamo napojený na verejnú komunikáciu. Neďaleko vstupu v arealy je novovybudovaná trafostanica, ktorou je areál zásobený elektrickou energiou.

Druhá alternatívo ma za cieľ vytvoriť priestor pre pohodlné a moderné územie s komplexom služieb a občianskou vybavenosťou na miesto plné života a aktivít. Vďaka širokej palete športových a zážitkových aktivít si tu každý nájde miesto na relax. Na južnom okraji územia je pozemok vhodný pre umiestnenie ubytovacieho a wellnes zariadenia.

Priestorové možnosti riešeného územia umožňujú vybudovanie funkcii ako :

využitie prírodného biotopu jazierka na lov a prípravu rýb vytvorenie rekreačno-chatovej oblasti  využitie morfologie terénu pre náučné chodníky  adrenalínové lanové dráhy vo výške rozhľadňa a chodnik v korunách stromov  ubytovacie a wellnes zariadenie  chatová oblasť  ihriská rôzneho druhu a park s oddychovou zónou  mini zoo

V tensej blízkosti celého riešeného územia sa nachádzaju cyklotrasy, turistické chodniky a motokrosová dráha, ktoré vyrazne rozširujú portfólio možnosti v širšom území. 

ALT. 3 CHATOVÁ OBLASŤ

Schválený vstup do areálu je priamo napojený na verejnú komunikáciu. Neďaleko vstupu v arealy je novovybudovaná trafostanica, ktorou je areál zásobený elektrickou energiou.

Súbežne s verejnou komunikáciou sa nachádza pozemok vhodný pre umiestenie verejného wellness ubytovacieho objektu s parkovanim priamo na pozemku. V južnej časti pozemku sa nachádza prirodné jazero, ktorého pritok prechádza celým územím zo severnej časti pozemku.

Hlbšie na pozemku sa nachádza zburanisko chatky, ktorú je možno obnoviť na kultúrno-spoločenský priestor patriaci ku chatovej oblasti.

V severnej časti pozemku je možnosť vybudovania rozsiahlejšej rekreačno - chatovej oblasti. Priestorové možnosti územia dovoľujú použiť rôzne veľkosti pozemkov.

Väčšina lesoparku bude ponechná z dôvodu zachovania charakteru územia, s možnosťou využivania lesných chodnikov.
Agent:

makler
Ing. Tomáš Gašparík
0918654735
gasparik-ZVNC-mgreal.sk


1 2 3